Ny ungdomsskole i Revetal. Skolen skal dimensjoneres for 450 elever. Bruttoareal er på 4.900 m2. Byggefasen skal gjennomføres som totalentreprise. Et eksisterende skolebygg skal rives og erstattes med en ny flerbrukshall på 2.400 m2. I tillegg skal eksisterende svømmehall og en annen mindre skolebygning rehabiliteres. Under utførelse rettes fokus mot riktig kvalitet og utførelse, slik at dette kommer den framtidige driftsfasen til gode. Økonomioppfølging rapporteres månedlig, og innhenting av sluttdokumentasjon (FDV) startes allerede i byggeperioden.