Statsbygg v/ Eiendomsavdelingen opprettet prosjektet Eiendomsringen etter at AD vedtok av 11.5.2011, sak 153, å etablere Eiendomsnett samt oppgradere den tekniske infrastrukturen for bedre å kunne styre og overvåke energiforbruk på våre eiendommer. Prosjektet som helhet omfatter installasjon av felles Eiendomsnett, kobling av alarmer, oppgradering av SD-anlegg og automatisk måleravlesning.