Senja kommune sikrer Norges største gabion mur 16 boliger og 6 garasjer i Fjordgård. HRP’s Stig Larsen har hatt byggeledelsen når en ca. 500 meter lang og 14 meter høy fangvoll er bygget som skredsikring.
Fangvollen er bygget av gabioner fylt med sprengstein fra anlegget. Prosjektet har bestått i masseflytting, sprenging, knusing av stein og oppbygging av fangvoll. Det er også etablerert en ny bekk på støtsiden av fangvollen. Denne bekken skal føre alt vannet fra bekker og overflatevann foran fangvollen nordover og ut i sjøen.