Rådgiver SD-anlegg Eiendomsringen

Statsbygg v/ Eiendomsavdelingen opprettet prosjektet Eiendomsringen etter at AD vedtok av 11.5.2011, sak 153, å etablere Eiendomsnett samt oppgradere den tekniske infrastrukturen for bedre å kunne styre og overvåke energiforbruk på våre eiendommer. Prosjektet som helhet omfatter installasjon av felles Eiendomsnett, kobling av alarmer, oppgradering av SD-anlegg og automatisk måleravlesning.

Periode
2017-2019
Oppdragsgiver
Statsbygg
Størrelse
2 145 000 m2
Prosjektkostnad
13 mNOK/ per år
HRPs rolle
Prosjektledelse

Enheter i HRP