Øksnes Svømmehall

HRP ble engasjert av Øksnes kommune for å utarbeide skisse-og forprosjekt og kravspesifikasjon for Nytt basseng i Øksnes kommune. Øksnes kommune har besluttet å bygge ny svømmehall som et påbygg til eksisternede Øksnes idrettshall.
Svømmehallen skal primært brukes til svømmeopplæring i skolen. Svømmeanlegget vil også benyttes av pensjonistsvømmere, brukere i voksenopplæring samt stevner for konkurranser i 25-meters konkurransebasseng. Deler av eksisterende idrettsbygg skal inngå i svømmehallen og HRP har prosjektert løsninger for å integrere byggene best mulig sammen.

Nytt bygg kobles til eksisterende idrettshall mot sør-vest. Den prosjekterte bygningsmassen omfatter et konkurransebasseng på 25m samt tilhørende funksjoner som garderober og sosialt rom. Det prosjekteres en forbindelse mellom eksisterende inngangsparti til idrettshall og ny svømmehall på bakkeplan med ny hovedinngang til svømmehall. Mellombygget er 8m langt for å unngå fordyrende ledd som brannseksjoneringsvegg mellom eksisterende bygningsmasse og nybygg. Mellombygget skal bygges i ubrennbart materiale. Fra inngangsparti og mellombygg beveger man seg som bruker én etasje opp via trapp eller heis og ankommer her en resepsjon samt inngang til sosialt rom hvor man har umiddelbart innsyn til basseng via sosial sone som begge ligger i 2.etasje.

Volumet som inneholder selve svømmebassenger får et asymmetrisk saltak. Bærende konstruksjoner består av limtresøyler og horisontale limtre dragere. Dette skaper et romslig volum innvendig. Den generelle arkitektoniske utformingen har som mål å være et tilskudd til området og bryter med eksisterende bygningsmasse når det gjelder stil. Store vindusflater skaper fine innvendige rom med flott utsikt. Det er lagt vekt på å tilføre kvaliteter gjennom farger og materialer som virker positivt for brukere av anlegget. Svømmebassenget skal ha hev-senk løsning, med oppvarmingsmulighet i hev-delen slik at bassenget kan ha to temperatursoner.Bassenget skal tilfredsstille krav til konkurransebasseng 15.5m x 25m, og bygget skal tilfredsstille krav for å søke spillemidler. Bassenget skal ha modulbaserte løsninger og skal varmes opp med fjernvarme. HRP har beregnet effektbehovet for anlegget og krav til energisentral.

Periode
2021 -2022
Oppdragsgiver
Øksnes kommune

Enheter i HRP