Nordland Nasjonalparksenter

HRP har bistått med faglig rådgivning innenfor alle fag i forbindelse med utarbeidelse av skisse- og forprosjekt for Nordland Nasjonalparksenter. Nordland nasjonalpark- opplevelsessenter for kunst og natur ligger på Storjord i Saltdal kommune. Senteret består av to bygg, Adde Zetterquist kunstgalleri og besøkssenteret nasjonalpark Nordland som er koblet sammen med et mellombygg.

Prosjektet omfatter prosjektering av et påbygg til, og totalrehabilitering av eksisterende senter. Nybygget blir ca 350 m2 BTA og hele senterets areal blir totalt ca 1200 m2 BTA. Hjertet i senteret er nasjonalparkutstillingen som skal fornyes i sin helhet og arkitekter og interiørarkitekt har samarbeidet med utstillingsdesigner med å planlegge og designe rom og arealer.
Utbyggingen omfatter også et verksted der det kan foregå aktiviteter for barn og unge. Fleksibilitet og sambruk er viktig i prosjektet, og det er medtatt løsninger i form av skyvevegger og skap som kan gi rommene ulike funksjoner etter ulike behov. Det bygges ut et kjøkken/pauserom, ny resepsjon og oppgraderte toaletter for besøkende og ansatte. Tekniske installasjoner oppgraderes i sin helhet. HRP har utarbeidet en digital modell av bygget basert på oppmåling med en 3D scanning.
HRP har videre utarbeidet flere 3D visualiseringer i tillegg til en prosjektpresentasjon for oppdragsgiver til bruk i møte med mulige finansielle samarbeidspartnere. Prosjekteringsgruppen har aktivt brukt en tverrfaglig BIM-modell i prosjektet som verktøy for å kvalitetssikre at alle fag er ivaretatt i prosjekteringsgrunnlaget.

Periode
2020 - 2021
Oppdragsgiver
Nordland nasjonalparksenter
HRPs rolle
PGL, ARK, IARK, LARK, SØK, RIV, RIE, RIB, KP, RIBr og BIM-K.

Enheter i HRP