Eksisterende Minde barnehage skulle rives, for å bygges opp på samme sted. Nå med 2 etasjer. Oppdraget utføres som totalentreprise, der anbudsform også medtok utforming av barnehagen. Barnehagen skal huse ca. 120 barn og ca. 50 voksne når den står ferdig. Forventet ferdigstillelse er sommer 2017.