Mehamn Barnehage

På vegne av Gamvik kommune er HRP AS engasjert til å utarbeide skisse- og forprosjekt inkl totalentreprisegrunnlag for ny barnehage i Mehamn. HRP leverer arkitektur, komplett prosjekteringsgruppe, prosjekteringsgruppeledelse, bærekraftrådgivning og kalkulasjon. HRP har i oppdraget vurdert både passivhus og BREEAM-sertifisering av barnehagen.

Ny flerbruksbarnehage
Dagens barnehage ble bygget i 1973 og senere bygget ut på 1990-tallet. Tidligere gjennomført mulighetsstudie forteller at dagens situasjon bærer preg av slitasje og manglende vedlikehold. Barnehagen mangler også flere nødvendige funksjoner. På bakgrunn av dette ønsker Gamvik kommune at bygningen skal rives og at det skal oppføres en ny barnehage på tomten. Den nye barnehagen er dimensjonert for + 40 barn og har et planlagt areal på ca. 800m2 BRA på ett plan.

Den prosjekteres med fire avdelinger og alle nødvendige funksjoner. Avdelingene er tilknyttet grupperom og kjøkken. De er utformet slik at det kan åpnes opp mellom avdelingene med foldevegger og dermed utgjøre to større avdelinger. Videre har barnehagen funksjoner som våt- og fingardrobe, toaletter, vognskur og en oppstillingsplass til barnevogner utendørs med overtak. Personaldelen inneholder dame- og herregardrobe med tilknytning til dusj og toalett, kontorer, personalrom, lager, kopirom, mat- og kjølelager og teknisk rom.

Arkitektur
Barnehagen har et moderne formuttrykk som vil bidra til en modernisering av nabolaget. Gjennom arkitekturen og beviste materialvalg har HRP sine arkitekter utarbeidet et løsningsforslag som gjør barnehagen til et spennende byggverk i Mehamn. Fasaden skal hovedsakelig kles med stående panel i royalimpregnerte trevirke, i samspill med platekledning. Det skal generelt benyttes materialer som gir lave drifts og vedlikeholdskostnader, samt bidrar til oppfyllelse av passivhuskrav.

Bærekraft
Prosjektet er av HRP benyttet som en casestudie for vurdering av total forventet byggekostnad mellom passivhus og ulike BREEAM nivåer. Prosjekteringsgruppen arbeidet iht. gjeldende prinsipper, samtidig som BREEAM-verifiserte løsninger er inkludert i løsningsforslaget uten ekstra kostnad for prosjektet.

HRP har levert alle fagdisipliner nødvendig for gjennomføringen, herunder bl.a. PGL, ARK, SØK, RIV, RIE, RIB, KP, RIBr, og BIM-K. HRP har videre levert økonomisk rådgivning og kalkyle ifm. politisk behandling og vedtak. I tillegg til hovedleveransen har HRP bistått byggherre med å utarbeide anskaffelsesdokumenter, beskrivelse av rivearbeider og utvidet SHA-plan for tiltaket.

Lokasjon
Mehamn Barnehage er plasser i Gamvik Kommune, en av Norges nordligste kommuner. Kommunen grenser mot nabokommunene Lebesby i vest og Tana i sør. I øst avgrenses kommunen av Tanafjorden. Tettsteder i Gamvik er Mehamn med 793 innbyggere og Gamvik med 219 innbyggere.

 

Periode
2019-2020
Oppdragsgiver
Gamvik Kommune
Størrelse
800 kvm
Prosjektkostnad
+ 40 MNOK
HRPs rolle
Arkitektur, Prosjekteringsgruppe, Prosjekteringsgruppeledelse, Kalkulasjon

Enheter i HRP