Bo- og Behandlingssenter samt omsorgsboliger, Bærum Kommune, med ca. 120 plasser. I tillegg etableres en barnehage på tomten. HRP Engasjert i alle faser i prosjektet fra tidligfase til overlevering