Lindelia BBS og omsorgsboliger

Bo- og Behandlingssenter samt omsorgsboliger, Bærum Kommune, med ca. 120 plasser. I tillegg etableres en barnehage på tomten. HRP Engasjert i alle faser i prosjektet fra tidligfase til overlevering

Periode
2014-2020
Oppdragsgiver
Bærum kommune
Størrelse
13 500 m2
Prosjektkostnad
490 mill.kr.
HRPs rolle
Byggeherreombud, byggeledelse og SHA KU

Enheter i HRP