Lenangen skole og barnehage

Lenangen skole er oppført i 1971 og hadde et bruttoareal på ca. 2.360 m2, inkludert ungdomsklubb og uinnredet råkjeller, samt en paviljong brukt for småskolen som var oppført ca 1990. Lenangen skole var i generelt dårlig forfatning og uten luftbehandlingsanlegg.

Etter revidering av mulighetsstudie ble det besluttet å rive det gamle skolebygget og bygge nytt. Paviljongen bygges om til barnehage.

Nytt skolebygg med bærende konstruksjoner i massivtre.

Prosjektet har søkt og fått tildelt spillemidler for volleyballhall og kulturmidler for bibliotek.

Utfordringer i prosjektet:

Skole i drift på tomta. Prosjektet har gjennom konkurranse med forhandlinger arbeidet ned prosjektkostnadene til et akseptabelt nivå for godkjenning i kommunestyret.

 

HR Prosjekt har hatt engasjement som prosjektleder og assisterende prosjektleder fra prosjektets tidligfase, gjennom fasene mulighetsstudie, forprosjekt, kontrahering av entreprenører og bygging ihht. HRPs Ledelsessystem basert på prinsippene i Prince2 og NS-ISO 21500:2012

Periode
2015-2o19
Oppdragsgiver
Lyngen kommune
Størrelse
2170 m2 nybygg
Prosjektkostnad
110 mNOK
HRPs rolle
PL, ass.. PL Anskaffelsesbistand Dokumentkontroll