Kongsvinger ungdomsskole

Hovedmålet til både byggherren og arkitekten har vært å få en skole utformet etter mottoet «Den lille skolen i den store skolen».I utgangspunktet ble skolen prosjektert som et stål- og betongbygg, men underveis i prosessen vedtok kommunen at de heller ønsket seg en skole i massivtre – som de fikk.  Bygget består av to- og tre etasjer, hvor det nå er ca. er 490 elever, men den er prosjektert og bygget for hele 720 elever.Ny Ungdomsskole i Kongsvinger. Erstatter 4 eksisterende ungdomsskoler og samlokaliserer ungdomsskole elevene i Kongsvinger til en moderne ny skole. Skolen bygges på tomten hvor gamle Tråstad ungdomsskole lå, ved siden av Tråstadhallen og Skansesletta friidrettsbane. I tilknytting skolen bygges også ny flerbrukshall som skal benyttes til kroppsøving i skoletiden og utleie til lokale lag og foreninger i helger og på kveldstid. Inne i bygget finnes det også flere arealer som er tilgjengelig for publikum utenom skoletid, som blant annet bibliotek, idrettshall, kultursal, fullskala kantine med alle funksjoner, samt musikkrom med lydstudio. Bygget utføres i massivtre og har godt inneklima / høy energiklasse. Et spesielt element ved utbyggingen er at de har installert et eget såkalt PLIVO-system. PLIVO står for Pågående Livstruende Vold, og det installerte varslingssystemet skal være et hjelpe-middel om det skulle oppstå denne typen krevende situasjoner. Her går det av alarmer i den delen av skolen hvor hendelsen ikke pågår.

Periode
2013-2018
Oppdragsgiver
Kongsvinger kommune ved KKEiendom
Størrelse
11 360 kvm
Prosjektkostnad
261 mill NOK
HRPs rolle
Prosjektledelse og tidligfase.

Enheter i HRP