Gaten utformes som et delt gaterom for alle trafikanter. Hele gatestrekket får ny belysning. Gaten rustes opp i naturstein med kraftige granittplater langs østsiden av gaten, storgatestein i kjørebanen og skifer på fortausarealet mot vest. Domkirkeplassen utformes som en plass hvor hele området legges i smågatestein. Nye vann og avløpsledninger. Etablering av bossug.

Etablering av nytt overvannssystem som infiltreres tilbake til grunnen i gaten.