Kjøpsvik oppvekstsenter

Narvik kommune skal samlokalisere barnehage og 1-10 skole i Kjøpsvik til et nytt oppvekstsenter. Oppvekstsenter skal etableres som nybygg på samme tomt som dagens skole. Når det står ferdig, vil det nye bygget representere sammenslåing av dagens barnehage og dagens skole. Oppvekstsenter er dimensjonert for 75 elever fordelt på 10 trinn og 45 barn fordelt på 3 avdelinger. I tillegg vil bygget huse ca. 32 ansatte. Bebyggelsen består av to hoveddeler: barnehagedel som oppføres i en etasje og skoledel som oppføres i to etasjer. Skolen er en 1-10 skole og er oppdelt i trinnarealer, spesialutstyrte læringsaraeler, personalarealer (felles for skole og barnehage) og storsal som skal sammen med musikkavdelingen benyttes av nærmiljøet også på ettermiddag og kveld. Det er innendørs forbindelse mellom barnehage og skole.
Bygget skal oppføres som plusshus.. Prosjektet omfatter også opparbeidelse av utomhusarealer, samt riving av den eksisterende skolen. Deler av dagens skole skal benyttes til nybygget er ferdigstilt, noe som gir vise føringer for plassering og utforming av nybygg.

Periode
2022
Oppdragsgiver
Narvik kommune
HRPs rolle
PGL, ARK, LARK, IARK, RIB, RIBFY, RIBR, RIV, RIE og SØK

Enheter i HRP