Tollvesenet i Junkerdal har behov for bedre kontrollfasiliteter nær riksgrensen mellom Sverige og Norge. Eksisterende tollsted ligger ca. 10 km fra grensen og er derfor uhensiktsmessig plassert i forhold til kontrollfunksjonen. Tollstedet har syv faste ansatte og får i tillegg bistand fra inntil fem personer fra Bodø og Mo ved kontroller. Bygningen er liten i forhold til antall ansatte og derfor lite egnet til formålet.