Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg bygger Nye Jordal Amfi. Den nye ishockeyhallen, som skal stå ferdig til høsten 2019, blir Norges mest moderne og energieffektive ishall og en av verdens mest energieffektive ishaller.

Gamle Jordal Amfi rives for å gi plass til en ny topp moderne ishall i den samme sentrale plasseringen. Den nye hallen skal være en ishall for både elite- og breddeidretten.
Hallen skal utformes som en moderne arrangementshall med arealer til publikum, daglig drift, servering, møtevirksomhet, øvrige idrettsfunksjoner og media.
Gamle Jordal Amfi ble bygget til OL i Oslo i 1952, og holdt ikke lenger tilfredsstillende standard for dagens bruk. Med den nye ishallen vil byens store og små ishockeyspillere få en ny flott ishall med moderne fasiliteter.Hallen får et bruksareal på rundt 11.500 kvadratmeter og skal gi plass til om lag 5.500 tilskuere.

I dette prosjektet er det tenkt miljøvennlige løsninger helt fra starten.Som andre byggeprosjekter i Kultur- og idrettsbygg, skal også Nye Jordal Amfi bygges fossilfritt. Det betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel. Det samme gjelder oppvarming og tørking av byggeplassen. Den nye hallen blir landets mest energieffektive isanlegg. På taket blir det montert solcelleanlegg. Dessuten får anlegget grønt tak – sedumplantene på taket har både en isolerende effekt som bidrar til redusert energibehov, og bidrar til å magasinere regnvann.

HRP er engasjert av Kultur- og idrettsbygg Oslo KF for å ivareta prosjektledelse i utførelsesfase med komplett ansvar for økonomi, kvalitet og framdrift i prosjektet HRP bistår videre med nabo og brukeravklaringer og koordinering mot tilgrensende prosjekter 

Se mer fra prosjektet her: