Jordal Amfi

Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg bygger Nye Jordal Amfi. Den nye ishockeyhallen, som skal stå ferdig til høsten 2019, blir Norges mest moderne og energieffektive ishall og en av verdens mest energieffektive ishaller.

Gamle Jordal Amfi rives for å gi plass til en ny topp moderne ishall i den samme sentrale plasseringen. Den nye hallen skal være en ishall for både elite- og breddeidretten.
Hallen skal utformes som en moderne arrangementshall med arealer til publikum, daglig drift, servering, møtevirksomhet, øvrige idrettsfunksjoner og media.
Gamle Jordal Amfi ble bygget til OL i Oslo i 1952, og holdt ikke lenger tilfredsstillende standard for dagens bruk. Med den nye ishallen vil byens store og små ishockeyspillere få en ny flott ishall med moderne fasiliteter Hallen får et bruksareal på rundt 11 500 kvm. og skal gi plass for omlag 5 500 tilskuere.

I dette prosjektet er det tenkt miljøvennlige løsninger helt fra starten. Som andre byggeprosjekter i Kultur- og idrettsbygg, skal også Nye Jordal Amfi bygges fossilfritt. Det betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel. Det samme gjelder oppvarming og tørking av byggeplassen. Den nye hallen blir landets mest energieffektive isanlegg. På taket er det montert solcelleanlegg. Dessuten får anlegget grønt tak – sedumplantene på taket har både en isolerende effekt som bidrar ril redusert energibehov, og bidrar til å magasinere regnvann.

HRP var engasjert av Kultur- og idrettsbygg Oslo KF for å ivareta prosjektledelse i utførelsesfasen med komplett ansvar for økonomi, kvalitet og framdrift i prosjektet. HRP bisto videre med nabo og brukeravklaringer og koordinering mot tilgrensende prosjekter.

Periode
2019 - 2020
Oppdragsgiver
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Størrelse
11 500kvm
Prosjektkostnad
+ 800 MNOK
HRPs rolle
Prosjektledelse utførelse

Enheter i HRP