Inderøy oppvekstsenter vest

Det bygges nytt oppvekstsenter på en fantastisk naturtomt. Kommunen slår sammen tre skoler og to barnehager. Disse samles i det nye oppvekstsenteret.  Prosjektet startet på byggeplass medio mars måned. Bygget skal stå ferdig i juni -22.  Byggherre ønsker å bevare så mye som mulig av naturterrenget, noe som vil fremheve de fine naturlekeplassene. Tomta er dermed å betrakte som unik i norsk sammenheng. Oppvekstsenteret skal varmes opp med jordvarmepumpe, i.o.m. at tomta er velegnet for et slikt anlegg.

 

Periode
Mars-21 – juni -22
Oppdragsgiver
Inderøy kommune
Størrelse
3800 kvm
Prosjektkostnad
Ca. 130 mill. NOK
HRPs rolle
Byggeledelse BHO, SHA-KU, UK