Inderøy helsebygg

Samspillsprosjekt der et sentralt tema var utfordringen med å innpasse et stort prosjekt inn i det gamle småskala bygningsmiljøet i strandstedet Straumen.  Riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av nytt helsebygg i sentrumskjerne. 50 boenheter med omsorgsboliger og behandlingsplasser for heldøgns pleie med tilhørende fellesarealer og administrasjon. I bygget finnes også lokaler for hjemmetjenesten og psykisk helse og miljøtjenester, et legekontor samt seremonirom, driftsrom, treningsal, kantine, vaskeri og kontorer. I bygget er det også et produksjonskjøkken laget for å kunne lage mat til 200 personer. Av utendørs tilbud er en sansehage. Det er også en parkeringskjeller med 40 plasser, alle utstyrt med utstyr for lading av elbil. Bygget er oppført med betongelementer i første og andre etasje og massivtre i tredje og fjerde etasje. Bygget produseres etter rent, tørt, bygg metoden. I tillegg er det forberedt en tomt for byggetrinn 2 og utvidelse med 32 plasser. Det monteres 900m2 solceller på takflaten som skal dekke 20 % av behovet for tilført elektrisk kraft. Bergvarmepumpe med energibrønner besørger prosesskjølingen og oppvarmingen av bygget i sommerhalvåret. Fjernvarme benyttes som tilleggsoppvarming i vinterhalvåret. Isvannsanlegg i varetar komfortkjølingen i bygget. Nødstrømsaggregat med 100 prosent dekning er installert som en sikkerhet i tilfelle strømbortfall. I tillegg omfattet prosjektet VVA-arbeid på kommunal infrastruktur ifb. med vanntilførsel og OV-håndtering fra prosjektet. Ferdig bygg holder energiklasse A og et en samlet reduksjon i klimagassutslipp fra materialer og energibruk i drift på cirka 30 prosent sammenlignet med et referansebygg med betong og stålkonstruksjoner.

Periode
2021-2022
Oppdragsgiver
Inderøy kommune
Størrelse
8700 m2
Prosjektkostnad
325 mill.kr.
HRPs rolle
Byggherreombud, SHA-KU, Uavhengig kontroll, sikkerhetsrådgivning

Enheter i HRP