Hvervenmoen Næringspark

Hvervenmoen ligger som en portal inn til Hønefoss med E16 som nærmeste nabo. Området inneholder allerede en rekke spennende virksomheter, med over 1000 arbeidsplasser. Målet er å legge til rette for ytterligere 1000 nye og fremtidsrettede jobber. Planene er å inkludere nye og spennende bygg av høy kvalitet. I tillegg er vi beredt til å gjøre betydelige investeringer i områdets infrastruktur. AKA deler politikernes tro på at Hvervenmoen Næringspark kan bli spydspissen i Ringeriksregionens videre omstilling og utvikling. AKA ser fram til å bidra.

Periode
2014-2016
Oppdragsgiver
AKA AS
Størrelse
12 000 m2
Prosjektkostnad
123 MNOK
HRPs rolle
Prosjektledelse, byggeledelse, uavhengig kontroll

Enheter i HRP