Hurdalssjøen vannbehandlingsanlegg

Periode
2015 - 2017
Oppdragsgiver
Ullensaker kommune
Størrelse
2 525 m2
Prosjektkostnad
ca. 210 mill. kr
HRPs rolle
Byggeleder i team

Enheter i HRP