Holen skole

Holen skole ligger komplisert til med begrenset areal og med stor høydeforskjell. Skolen består av et bygg for ungdomstrinnet på øvre tomt, og et bygg for barnetrinnet på nedre tomt med en privateid vei som skiller de to tomtene. Det er vedtatt å bygge sammen skoleanleggene på øvre og nedre tomt, hvor barneskolens hovedbygg rehabiliteres og øvrig bygningsmasse rives og erstattes av nybygg som kobles sammen med nybygg på øvre tomt. Nybygg skal bygges i passivhus standard, og det vurderes utstrakt bruk av tre i prosjektet.

Les mer om Holen skole

Periode
2017-2021
Oppdragsgiver
Bergen kommune
Størrelse
8.500 m2
Prosjektkostnad
500 mNOK
HRPs rolle
Byggherreombud m.m.