HM 33 kontorbygg

HM33 er et kontorbygg som bygges på Hvervenmoen næringspark ved innkjøringen til Hønefoss, i Ringerike Kommune. Bygget bygges i 7 etasjer med parkeringskjeller og deles i to byggetrinn.

Periode
2015-2017
Oppdragsgiver
AKA AS
Størrelse
9 400 m2
Prosjektkostnad
144 MNOK
HRPs rolle
Prosjekteringsgruppeledelse for forprosjekt og byggeledelse inkludert KU

Enheter i HRP