Hadsel vgs i Stokmarknes

HRP har ledet utbyggingsprosjektet med målsetning om å videreutvikle Hadsel vgs Stokmarknes gjennom opprusting og ombygging av eksisterende bygningsmasse sammen med utvidelse ved nybygg. Skolen skal bli et moderne og fremtidsrettet undervisningsbygg i massivtre. Målsetningen er å legge vekt på elevtrivsel og arbeidsmiljø så vel som effektivisering av drift gjennom økt oversiktlighet, energieffektivitet, klimatisk redusert avtrykk og effektiv logistikk.

Periode
2017-2019
Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Størrelse
3.600 m2 nybygg, 3.560 m2 rehab.
Prosjektkostnad
150 mill.kr.
HRPs rolle
Prosjektleder, prosjekteringsleder

Enheter i HRP