Gimlehallen

HRP AS er engasjert som rådgivergruppe for å prosjektere utbygging av Gimlehallen. Ved oppstart av oppdraget ble det sett på behov for å gjennomføre en fullverdig programmeringsfase for prosjektet. Videre er det med bakgrunn i kommunens miljøambisjoner behov for å se hvilke miljøtiltak som prosjektet Gimlehallen kan bestå av for å skape det rette prosjektet. Prosjektering hensyntar krav for spillemidler.

I oppstart av prosjektet har brukerinvolvering vært innledet for å kartlegge behov og tilpasninger anlegget skal ivareta. Etter avsluttet brukerprosess i programmeringsfasen, tas det nærmere stilling til planløsning og volumoppbyging, frem til skisseprosjektfasen. Videre vil forprosjektfsaen resultere i en søknad om rammetillatelse for prosjektet.
I tillegg til det innebærer forprosjektfasen utarbeidelse av bl.a. funksjonsbeskrivelse med fagbeskrivelser, prinsippnotater og relevante tegninger.
Hovedleveranse er et ferdig og kvalitetssikret forprosjektunderlag for Gimlehallen før prosjektet går inn i anskaffelsesfasen. Konkurransedokumenter med relevante vedlegges utarbeides i regi av HRP AS.
1. Finne mest gunstig kombinasjon mellom økonomi og miljømål.
2. Kunden har fått faglig vurdering innen alle nødvendige fagområder.

Periode
2021 -
Oppdragsgiver
Moskenes kommune
HRPs rolle
PGL, ARK, IARK, LARK, Kalkyle, RIM, RIE, VVS, RIVa, RIB og Tilstandsanalyse.

Enheter i HRP