Gargo helsetun

HRP har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for planlegging og bygging av Gargo Helsetun i Burfjord i Kvænangen kommune. Kvænangen kommune ga i 2020 HRP AS i oppdrag å utrede kommunens behov for bygg i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Konseptvalgutredningen omfattet en vurdering av eksisterende bygningsmasse, ny bygningsmasse og en kombinasjon av disse to. Utredningen omfattet også en vurdering av tomteutnyttelse, framtidige behov innen helse- og omsorgtjenestene og mulighetene for samlokalisering og effektivisering. I tillegg til en ordinær utredning ble det levert en rominndeling, samt anbefalt anskaffelsesprosedyre for anbefalt alternativ.

Periode
2020
Oppdragsgiver
Kvænangen kommune
Prosjektkostnad
ca. 500 mNOK
HRPs rolle
KVU Prosjektleder, Arkitekttjenester