HR Prosjekt AS er engasjert av Bymiljøetaten i Oslo til å utarbeide forprosjekt for ny ishall og flerbrukshall frem til KS2. Flerbrukshallen er tenkt under terreng, dette er en full flerbrukshall med håndballstørrelse. Ishallen er tenkt over terreng, i bakkant av flerbrukshallen.