Fremtidstrender 2030

Hovedformålet med utredningen er å gjennomføre en analyse av hvilke teknologiske og atferdsmessige trender vi ser i samfunnet i dag, eller som kan forventes å oppstå, og som kan ha betydning for hvordan vi bor og transporterer oss i Norge i 2030.

Utredningen skal utgjøre et kunnskapsgrunnlag for Enova og danne grunnlag for innretning av virkemiddelbruk.

Periode
2017
Oppdragsgiver
ENOVA
HRPs rolle
Prosjektleder

Enheter i HRP