Follobanen

Follobanen er et nytt 22 km langt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Totalt består prosjektet av delprosjektene Innføring Oslo S, Tunnel, Ski, Åsland. Banen får Norges lengste jernbanetunnel på ca. 19 km og to har løp. Prosjektet er i en utredningsfase. Byggestart er planlagt 2014, og med forsvarlig byggetid kan Follobanen åpne i ca. 2020.

Nordens lengste jernbanetunnel 20 km (2 stk. adskilt)

  • Designet for fart opp til 250 km/t
  • Halverer reisetid fra Ski til Oslo
Periode
Ferdig 2022
Oppdragsgiver
Bane Nor
Størrelse
22 km dobbeltspor
Prosjektkostnad
36,5 mrd. kr
HRPs rolle
Prosjekteringsleder/koordinator, kontraktsrådgiver, prosjektingeniør, kontrollingeniør, byggeledelse

Enheter i HRP