Flå Barnehage

HRP har bistått Flå Kommune i etableringen av ny barnehage på Flå. Flå kommune hadde et stort behov for mer plass og oppgradering av bygningsmasse. Det var viktig for kommunen å bygge miljøvennlig og svaret ble å bygge et tilbygg i massivtre med 4 avdelinger for barna samt å rehabilitere eksisterende barnehage til personalrom.

Miljøvennlig barnehage
Den kommunale barnehagen på Flå trengte sårt en oppgradering og mer plass til både ansatte og barn. De trengte også en universell utformet barnehage der alle barn og ansatte kan få en god og praktisk hverdag. Det er tenkt miljøvennlig bygg med fokus på godt inneklima helt fra starten av prosjektet. Den nye og moderne barnehagen gir barn, foreldre og ansatte en ny hverdag. Den gir også Flå mulighet til en befolkningsvekst med fortsatt god barnehagedekning. Det har vært et tett brukerdialog fra start til slutt og resultatet har fanget visjonene brukerne hadde for hvordan barnehagen skulle oppleves og brukes.

Flå er en liten plass og barnehagen er et viktig sosialt møtepunkt i bygda. Barnehagen er tegnet for å romme denne funksjonen ved at det er et stort fellesrom med kjøkken og scene som kjernen av barnehagen der det er plass til mange i uformelle og formelle sammenhenger. Ut ifra dette rommet ligger de 4 ulike avdelingene. HRP har også vært involvert i planleggingen av uteområdene.

Våre roller
HRP har hatt søknadsrollen og arkitektrollen gjennom hele prosjektet. Videre utarbeidet HRP anbudsdokumenter for totalentreprise og ble med totalentreprenør videre i byggefasen. Oppdragsgiver har fått arkitekter med god trekompetanse fra starten av. Bygging i tre krever grundig prosjektering i forkant av bygging, men byggetiden er mye raskere enn på konvensjonell måte. Underlaget er basert på tett og godt samarbeid med bruker- og interessentgrupper og god faglig rådgivning. Søknadsprosessen er godt ivaretatt igjennom hele prosessen og gir grunnlag for en sømløs byggefase.

Lokasjon
Flå er den sydligste kommunen i Hallingdal, i nordenden av innsjøen Krøderen, og danner innfallsporten til Hallingdal fra syd.

Periode
2017 - 2019
Oppdragsgiver
Flå kommune
Størrelse
860 kvm
Prosjektkostnad
+ 20 MNOK
HRPs rolle
ARK, RIBfy, RIBr, RIB

Enheter i HRP