Filipstad Brygge

Om prosjektet

Filipstad Brygge ligger svært sentralt til, i møtet mellom det historiske boligområdet i Vika, Aker Brygge, Tjuvholmen og den store byutviklingen som vil komme på Filipstad. Derfor vil den omfattende rehabiliteringen eiendommen skal gjennom ikke bare prege bygget selv, men også løfte hele området rundt. Dette er en av tingene som gjør prosjektet ekstra spennende og givende å være med på. Teknisk infrastruktur i form av hovedtavler, kjøleanlegg, nettverk, UPS/nødstrøm og automasjonsanlegg holdes i drift under ombygning, deler av disse arbeidene utføres på nattestid.

Med den sentrale plasseringen er det en målsetting å aktivisere første etasje, knytte seg til og styrke «byveven» og omkringliggende byrom med økt utadrettet virksomhet i byggets 1. etasje. Her blir det forretning, servicetilbud og bevertning, både til glede for leietakerne og byen rundt. Mange arbeidsgivere er opptatt av å gi de ansatte et givende og positivt miljø i umiddelbar nærhet av arbeidsplassen. Det vil de i aller høyeste grad ha her. På vegne av Storebrand skal man revitalisere kontorlokaler på Filipstad brygge 1 i Oslo. Prosjektet har store miljøambisjoner og skal BREEAM In-Use sertifiseres til nivået Excellent ved ferdigstillelse. Krav fra EUs taksonomi skal implementeres i prosjektet, det skal dokumenteres lave klimagassutslipp knyttet til nye materialer og kun benytte trygge, sunne materialer og produkter i bygget. Det skal sikres høy avfallssortering og lave avfallsmengder i byggeperioden. Videre har prosjektet fokus på ombruk hvor så mye som mulig av eksisterende bygningsmasse og inventar skal videreføres i bygget eller benyttes i andre bygg. Nye bygningsmaterialer skal så langt det lar seg gjøre være ombrukte og ombrukbare.

HRP har ansvaret for å sikre at alle fag inkluderer miljøkrav i prosjektering, samt følger opp miljø på byggeplass. Alle arealer rehabiliteres hvor også viktig infrastruktur som hovedtavler, brannalarmanlegg, talevarsling, SD-anlegg, romkontroll, energisentral, ventilasjonsaggregater skiftes ut. Det bygges konferansesal og ny «storstue» med kjøkken og kaffebar tilhørende Filipstad Brygge 1.

 

HRP – Roller og ansvar

Prosjekteringsleder tekniske fag:

 • Ansvar for av kvalitet, økonomi og fremdrift
 • Avklaring av ulike grensesnitt, typisk leveranse, prosjektering, montasje, kabling og merking
 • Planlegging, utarbeidelse og gjennomføring av ulike tester (Funksjonstester, integrasjonstester og akspetansetester)
 • Koordinering av en tverrfaglig rådgivergruppe- Planlegging og ledelse av brukeravklaring og brukerinvolvering med rådgivergruppen
 • Påse at rådgiverene tilfører kvalitet og verdi til prosjektet
 • Påse at prosjektet blir prosjektert med riktig funksjonalitet
 • Kontroll av prosjekteringsunderlag og det som blir prosjektert

ITB-ansvarlig

 • Koordinering i skisseprosjekt
 • Utarbeidelse og oppfølgning av Plan for systematisk ferdigstillelse
 • Avklare tekniske leveranser Koordinering funksjons- og leveranseansvar
 • Ledelse av ITB særmøter i alle faser
 • Bistå prosjektledere og hovedbyggeleder og med tekniske avklaringer
 • Planlegge sluttfase med tilhørende tester og avhengigheter mot byggherre
 • Gjennomføring av tester Oppfølgning av prøvedrift
 • Planlegging, utarbeidelse og gjennomføring av ulike tester

 

Miljøleder/ Breeam In Use rådgiver

 • Ansvar for BIU oppfølging
 • Ansvar for oppfølging av EUs taksonomi
 • Ombruksstrategi
 • Ansvaret for å sikre at alle fag inkluderer miljøkrav i prosjektering
 • Oppfølging av fossilfri byggeplass
Periode
2021-d.d.
Oppdragsgiver
Seltor AS
Størrelse
17 000 m2
Prosjektkostnad
750 000 000
HRPs rolle
Prosjekteringsleder tekniske fag, ITB-ansvarlig, Miljøleder/Breeam In Use rådgiver

Enheter i HRP