Farriseide - Porsgrunn

Fra Farriseidet, utenfor Larvik, til Porsgrunn bygges dobbeltsporet jernbane fordelt på syv tunneler og ti bruer. Gevinstene ved utbyggingen er flere; redusert reisetid, økt sikkerhet – både for de reisende og for de som bor nær jernbanen grunnet fjerning av planoverganger, utdaterte tunneler og rasfarlige strekninger. Bedre kapasitet, komfort og punktlighet for de reisende, er andre gevinster.

Det skal legges inn to overkjøringssløyfer og seks sporveksler samt bygges kontaktledning system S25 på strekningen, som inkluderer blant annet 750 hengemaster og 53 800 m kontaktledning. I tillegg alt annet som hører med som øvre og nedre ballastlag, kabelkanaler, AT-anlegg og jordingsanlegg mm.

Periode
Ferdig sommer 2018
Oppdragsgiver
Bane Nor
Størrelse
75 km dobbeltspor + tunnel
Prosjektkostnad
22,5 mrd. kr
HRPs rolle
Prosjekteringsleder JBT, ingeniørgeolog

Enheter i HRP