Dronningens gate 15, Bodø

HRP er engasjert for å levere et detaljeringsprosjekt med beskrevne mengder til hovedentreprise for Bodø kommune. Prosjektet omfatter gjennomføring av rehabilitering av Dronningens gate 15, midt i Bodø sentrum. Bygget er oppført i ca. 1965, hvor lokalene nå skal benyttes som kontorbygg for flere leietakere. Disse er henholdsvis Bodø 2024, Visit Bodø, Bodø sentrumsforum og Bodø Turistinformasjon. I tillegg skal deler av 1.etg fungere som besøkssenter for turister. Bygget består av tre etasjer pluss underetasje. Underetasje skal benyttes ttil sykkelparkering, tekniske rom, disponible rom samt
garderobefunksjoner. Første etasje skal bestå av besøkssenter og kontorer, hvor andre etasje hovedsak kontorer og møterom. Tiltakets areal er ca. 800 m2. Innvendig skal det foretas utsaging for trapp i sentrum av bygget mellom første og andre etasje. Utvendig etableres nytt rekkverk på eksisterende HC rampe. Vinduer skal skiftes ut. Etasjene forsynes med til- og aluft fra nytt ventilasjonsanlegg som plasseres i underetasje. Det skal etableres nye føringsveier for VVS og elkraft.

Periode
2021 -2022
Oppdragsgiver
Bodø kommune
HRPs rolle
PGL, ARK, IARK, SØK, RIV, RIE, RIB og VVS.

Enheter i HRP