Charlottenlund gravlund

Opparbeidelse av ny gravlund i parkutførelse. Prosjektet omfatter VA med blant annet 3 fordrøyningsbasseng, veger og stier, oppbygning av riktige masser til gravfelt til kister og urner, navnet og anonyme minnelunder, gabionmurer, parkeringsplasser og klokketårn. Tilhørende ny driftsgård med personalbygg med 9 garasjer og 4 carporter for drift og vedlikehold av kirkegårder i sørlige Trondheim.

Periode
2016-2019
Oppdragsgiver
Kirkelig fellesråd i Trondheim
Størrelse
94 dekar uteområde og 750m2 driftsbygning
Prosjektkostnad
150 mill.kr
HRPs rolle
Byggeledelse og SHA KU

Enheter i HRP