Borge skole

HRP har bistått med faglig rådgivning innenfor alle fag i forbindelse med etablering av ny spesialenhet ved Borge skole i Porsgrunn Kommune. I oppdraget bistår HRP ved mulighetsstudie, skisse- og forprosjekt, samt. utarbeidelse av totalentrepriseunderlag. HRP bistår også kommunen i saksfremlegg for videre investeringsbeslutninger, samt ved gjennomføring av anskaffelse av totalentreprenør.

Spesialenheten er et eget selvstendig bygg bestående av nødvendige funksjoner og rom
for elever og personalet, det er kapasitet for 15 elevplasser. Bygget har tilrettelagt egne rom per elev, i tillegg til aktivitetsrom, sanserom og samlingsarenaer. Utendørs etableres det et eget avskjermet område, for rekreasjon og aktiviteter. Bygningsmassen er på totalt to
etasjer, med alle primære funksjoner på bakkeplan. Underetasjen består av teknisk rom, lager og garasje. Det totale bruttoarealet er på ca. 700 m2.
Dagens spesialavdeling er i en gammel ombygd enebolig, samt en paviljong. Lokalene er dårlig egnet for undervisning, og er for liten. Dette bygget vil rives, samtidig vil tekniske installasjoner i grunnen omlegges. Det vil etableres parkeringsplass med ny innkjørsel etter rivingen. Oppdraget inkluderer prosjekteringsledelse, arkitektur, alle prosjekteringsfag og samfunnsøkonomiske analyser. Prosjekteringen er gjennomført med BIM-verktøy, der modellen er blitt brukt til både involverende planlegging (ICE), modellvisning, visualisering av prosjektet, saksoppfølging, kollisjonskontroll og tverrfaglig koordinering.
I prosjektet er det tatt i bruk HRP’s egenutviklet metodikk for både LEAN/VDC med digital planlegging og BIM med modellmodenhetsindeks. Arbeidsmetodikken har gitt økt brukermedvirkning med eierskap og forståelse for prosesser. Prosjekteringsgruppen har samhandlet ved bruk av digitale aksjonslister. Prosjekteringsfasen har vært heldigital med samtlige møter digitalt.

Periode
2020-2021
Oppdragsgiver
Porsgrunn kommune
HRPs rolle
PGL, ARK, RIBfy, RIV, RIE, RIB, KP, RIBr, RIVa og LARK.

Enheter i HRP