Dagens brannstasjon er bygd i 1947 og da for en befolkning på 6 000. Bygget er i dag i en slik stand at det både bygningsmessig og funksjonsmessig bør saneres. Byens størrelse har økt slik at eksisterende brannstasjon ikke lenger tilfredsstiller dagens arealbehov verken i forhold til personell, utstyr eller operative behov.

På bakgrunn av dette inviterte Bodø kommune i januar 2014 til konkurranse om tildeling av leiekontrakt med forpliktelse til bygging og utleie, med forvaltning, drift, vedlikehold og service (FDVS) av OPS-prosjektet Ny Brannstasjon i Bodø. HR Prosjekt bistod i evaluering av tekniske fag i forbindelse med OPS anskaffelse sammen med Torkildsen & Co og Deloitte. For fase 2 er HR Prosjekt AS (HRP) operativ prosjektleder. Bodø kommune er prosjekteier og overordnet ansvarlig for prosjektet.