Ny svømmehall med 25-metersbasseng og eget terapibasseng. Totalt areal på ca 5.200 m2. I budsjettene ble det lagt til grunn momskompensasjon, spillemidler og andre bidrag. Arkitekter fra Spinn arkitekter og Architectopia AS. Rådgivere fra Rambøll. Totalentreprise utført av Ø.M. Fjeld AS.