Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter

HRP er engasjert til å utarbeide entreprisegrunnlag for nytt arbeids- og aktivitetssenter for Halden kommune. Eksisterende bygg skal rives og det skal føres opp et nybygg på tomten. Båstadlund arbeids og aktivitetssenter blir et dagsenter som samlokaliserer 5 ulike avdelinger som tilbyr tilrettelagt arbeid for mennesker med både funksjon og utviklingshemninger. Med nybygget skal Halden kommune kunne tilby brukere et godt tilbud ut ifra sine forutsetninger, med en høy variasjon av ulike aktiviteter.

Programmering og brukerprosess er gjennomført i samarbeid med representanter på avdeling Asak og Båstadlund. På bakgrunn av stor lokalpolitisk interesse, har det vært fokus på bred brukermedvirkning gjennom hele prosjektets varighet. Utover forprosjektering av nybygg har HRP bistått Halden kommune med formidling av prosjektet til Husbanken for midler til gjennomføring. Prosjektet ble i senere tid omgjort fra totalentreprise til samspillsentreprise, hvor HRP deltar med PL Samspill.

 

Periode
2021 - 2022
Oppdragsgiver
Halden kommune
HRPs rolle
PGL, ARK, LARK, RIB, RITB, RIBfy, RIV, RIBr, RIVa, RIE, Kalkyle, SØK

Enheter i HRP