Beiarn skole, flerbrukshall og basseng

HRP er engasjert for å etablere ny skole og flerbrukshall med svømmeanlegg (basseng) på Storjord i Beiarn Kommune. Kommunen har engasjert HRP som komplett prosjekteringsgruppe inkl. alle fag for gjennomføring av prosjektet fra idefase til ferdig entrepriseunderlag for totalentreprise. Skolen prosjekteres som en moderne flerbruksskole som i tillegg til å være et sentralt bygg for undervisning i kommunen også skal inkludere ulike samfunnsfunksjoner, som bibliotek, kulturskole, flerbrukshall og basseng. Skoledelen skal dimensjoneres for ca 100 elever og 20-25 ansatte, og skal inkludere alle skoletjenester og støttefunksjoner som SFO, kulturskole, skolehelsetjeneste og bibliotek. Flerbrukshallen skal legge til rette for aktiv aldring med sosiale møteplasser, hjelp til hverdagsmestring og mulighet for fysisk aktivitet i alle aldre. Flerbrukshallen skal følgelig være et anlegg som utformes slik at den oppfyller funksjoner innenfor idrett og kultur; og skal tilfredsstille krav til spillemidler. Bassenget skal gjennom sin funksjon være tilrettelagt for svømmeopplæring og trening for ung og gammel uansett funksjonsnivå. Bassenget skal også kunne benyttes innenfor helsemessige behov.

I prosjektet er det gjennomført komplett programmering inkl vurdering av flere alternativer, bl.a. ved løsningsalternativ både for nybygg og ulike byggetrinn. Sentralt i gjennomføringen er vurdering av muligheten for oppfyllelse av tekniske krav og Kommunens sin egne miljøplan egne miljøkrav samt kostnadssetting av disse i prosjekteringen. Prosjekteringsfasen er gjennomført som et LEAN-prosjekt ved bruk av digital samhandling med VDC.

Periode
2021 -2022
Oppdragsgiver
Beiarn kommune
HRPs rolle
PGL, ARK, IARK, LARK, RiAut, BIM, RIB, RITB, RIBfy, RIV, RIBr, RIVei, RIaku, RIVa, RIE, Kalkyle, RIM, RIG, SØK.

Enheter i HRP