Assisterende prosjektledelse med brukerkoordinering og byggherreombud for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Ansvar for utarbeidelse av mulighetsstudie for neste byggetrinn