Snart kan innbyggere i Lillehammer kobles til et topp morderne og flomsikkert vannbehandlingsanlegg. HRP har bidratt med byggeledelse.

Marius Knørr Gabrielsen og Arne Olav Kleiven fra HRP dro rett fra byggeledelse på Hurdalssjøen vannbehandlingsanlegg til dette prosjektet på Lillehammer.

Der er det bygget ny vannverksbygning med bassenger, pumpehall, verksted, garasje, teknisk rom og personaldel.

I tillegg så omfatter prosjektet traverskraner og kranbaner, vann, varme, sanitær og ventilasjon, elektro inklusiv  byggautomasjon og driftsovervåking, utvendig VA-ledningsanlegg, utomhus arbeider med kjøreareal, p-plass, inngjerding, port, kantstein og grøntanlegg og seks mindre overbygg til grunnvannsbrønner/ventilkum.

– Lillehammer kommune til en god løsning for byggeledelsen, vi kunne diskutere og komme frem til gode løsninger i og for prosjektet. De har også en meget dyktig prosjektleder i Lars Philip Olaussen, sier Gabrielsen.

Følgende har også være med på prosjektet.

Sweco: Prosjekterende. ØMF (Evensen & Evensen): Hovedentreprenør. Enwa PMI: Maskin og prosess entreprenør. ABB: Automasjon.

 

Om vannbegandlingen

Prosessen er oppbygd med to separate linjer til vannbehandlingsanlegget fra fem grunnvannsbrønner. Linjene går sammen i vannbehandlingsanlegget før dosering av kaliumpermanganat og natronlut. Deretter deles vannet i to separate linjer før oksidasjon og sandfiltrering. Videre går linjene sammen igjen gjennom 3 stk. UV-aggregater. Fra UV-aggregatene renner vannet ned i et spylevannsbasseng før det fordeler seg på to rentvannsbasseng.

Åtte trykkpumper fordeler rentvannet på to ulike trykksoner i Lillehammer. Tre spylevannspumper benytter vann fra spylevannsbassenget for spyling av filtrene. Restslammet fra sandfiltrene ender i to spyleslambasseng.

Marius Knørr Gabrielsen skal nå over som byggeleder for nytt høydebasseng for vannforsyningen i Lillehammer. Med to vannverk og et høydebasseng og født i februar vil han selvsagt være vannmannen i HRP.