Nye Skram Skole 

HRP har levert et komplett, tverrfaglig prosjektert konkurranseunderlag med funksjonsbeskrivelse for 1.-7. trinn Nye Skram skole på vegne av Kinn kommune.

I den forbindelse deltok PGL, ARK og LARK (Dronninga Landskap) på anbudsbefaringen på tomten i Måløy, Gate 3 nr. 61.

Prosjektet startet opp våren 2021 som en alternativsvurdering for å rehabilitere, eller bygge en ny sentrumsskole for 250 elever og 55 ansatte på tomten.

Tilstandsvurderingen av det ærverdige skolebygget fra 1921 konkluderte dessverre med riving av det ikoniske bygget.

HRP ved arkitektavdelingen, ble videre engasjert for å lede brukerprosess og å utarbeide et detaljert rom- og funksjonsprogram, skisseprosjekt samt forprosjekt med funksjonsbeskrivelse av den 4.780m2 store skolen. I forprosjektfasen, deltok en fullstendig tverrfaglig gruppe fra HRP.

 

Bygningsmassen med passivhus standard strekker seg over to hovedetasjer og en underetasje, på en svært bratt og utfordrende tomt, terrengmessig sett. Skolen er anlagt som en atriumskole rundt en indre skolegård som er mer beskyttet mot den dominerende vindretningen fra sydvest. Barna får varierte uteoppholdsarealer i indre og ytre skolegård som begge er universelt utformet. Noe lekeareal er lagt under tak for ytterligere klima beskyttelse. Hovedinngang, SFO og sekundærinnganger knytter seg direkte til gårdsrommet i atriet. Undervisningsarealer for småskolens 1-3. trinn samt spesialrom og amfi, ligger i første etasje. Undervisningsarealer, mat og helse samt personal og administrasjon er lagt i annen etasje med flott utsikt over Ulvesundet og Måløybrua. I underetasjen ligger skolens gymsal og en aktivitetssal med tilhørende arealer og funksjoner og som kan fungere separat fra skolen på kveldstid og i helger.

Det har underveis vært foretatt kostnadsreduserende tiltak og blitt gjort vurderinger av nybyggets fleksibilitet og elastisitet ved en utvidelse for 150 elever basert på å bygge ut en ekstra etasje i fremtiden.

Prosjektet har engasjert HRP sine ressurser fra PGL, ARK, LARK, Plan, SØK, RIBr, RIB, RIV, RIE, RIM, Kalkyle, Drone, Kulturminne og Usikkerhetsanalyse.

Skolen tenkes ferdigstilt til skoleåret 2025/2026.