Birgitte Røksund og Linn Kristin Engø skal bygge opp HRPs satsing på strategisk utredning og analyse i Region Vest.  De begynner i selskapet 1.august.

 De to skal gå inn i selskapets satsing på tidligfase i bygge og anleggsprosjekter. HRP har allerede bygget en bred kompetanse på behovsutredninger, konseptvalgutredninger, økonomisk utredning kalkulasjon og samfunnsanalyser innen bygg og anlegg.

-Vi er veldig fornøyde med å ha fått med oss to meget dyktige medarbeidere, som vi er sikre på at har mye å tilføre vårt selskap. Fra før kan vi tilby vår spesialkompetanse i Oslo og Trondheim. Og med disse to ombord er vi i gang med å bygge en avdeling også i Region Vest, sier direktør for Strategisk utredning & analyse i HRP, Kjell Ove Kalhagen.

Birgitte Røksund, som skal lede den nye avdelingen i HRP, er i dag avdelingsleder for idrett i seksjon for  strategi, utredning og utvikling på byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune.

-Jeg ser fram til å begynne i HRP, og å få være med på å bygge opp en ny avdeling i region vest. Jeg er hatt en spennende tid i Bergen kommune, der jeg har jobbet tett opp til politiske strukturer med mål om å legge til rette best mulig for idretten i Bergen. Gjennom HRP ser jeg en god mulighet til å unytte min kompetanse enda bredere og ikke minst være en del av et sterkt faglig miljø. Å kunne få være med på å bygge opp en ny avdeling i et selskap i sterk vekst, syntes jeg også var så spennende at jeg ikke kunne takke nei da jeg fikk tilbudet, sier Røksund.

Hun får med seg Linn Kristin Engø i den nye avdelingen. Engø har vært byråd i for barnehage og idrett i Bergen, og arbeider nå i Bergen Aps bystyresekretariat.

-HRPs rolle som samfunnsbygger og ikke minst også det at HRP er et rent norskeid selskap, noe det ikke mange av i denne bransjen, gjorde at dette var noe jeg ønsket. Det blir veldig morsomt å være med sammen med Birgitte å bygge noe nytt. I dag jobber jeg jo hovedsakelig i slutten av beslutningsprosesser, i HRP får jeg anledning til å jobbe med grunnlaget for slike prosesser helt fra tidlig fase, sier Engø.

Hun har varslet karanteneutvalget i Bergen kommune om jobbskiftet.

-Jeg venter på vurdering fra utvalget og vil forholde meg til det de beslutter. Jeg er glad for at vi har et uavhengig organ som vurder både karantenespørsmålet og eventuelle saksforbud. Det er en viktig demokratisk funksjon, sier Engø.

Bilde: Birgitte Røksund (t.h.) og Linn Kristin Engø skal bygge ny satsing på tidligfase i HRP Region Vest.