Per Ivar Mathiassen er HRPs nye direktør i Region Vest.  Han kommer fra stillingen som prosjektdirektør i Spenncon, der han hadde ansvar for selskapets prosjektavdeling, transport, montasje, salg og operasjonell drift i Norge.

 Mathiassen skulle fra årsskifte begynne som avdelingsleder for HRP i Rogaland, men i perioden fra han ble ansatt til han skulle begynne, ble stillingen som Regiondirektør ledig, og før jul ble det klart at han skulle lede hele regionen – som består av kontorer i Bergen og Stavanger.

Mathiassen er utdannet konstruksjonsingeniør og har videreutdanning både fra NTNU og Metier innenfor prosjektledelse og prosjekteierstyring. Han har 14 års ledererfaring fra kommunal sektor, bl.a. som kommunalteknisk sjef og eiendomssjef.  Videre har Mathiassen 12 års erfaring fra Skanska som prosjektsjef.

-HRP har hatt en rivende utvikling i de siste årene, med stor suksess i de områdene der de er representert. Selskapet har svært kompetente medarbeidere og tilbyr tjenester av høy kvalitet innen alle fagområder. Jeg har sett at det er korte linjer fra ansatt til ledelse, noe som igjen gjør at en får bidra mer direkte i utviklingen av selskapet. Kontoret i Bergen har vokst betydelig, og erfaringene fra dette skal vi ta med oss når vi bygger oss videre opp i Rogaland. Når muligheten til å lede dette arbeidet bød seg, var det enkelt å takke ja.

Administrerende direktør i HRP Jan Arild Kingswick sier han er svært fornøyd med å få Mathiassen med på laget.

-Han har erfaring fra både offentlig- og privat virksomhet, spisskompetanse innen prosjekteierstyring, prosjektstyring og ikke minst lang ledererfaring i ulike roller og virksomheter. Mathiassen har omfattende erfaring i alle faser av et prosjekt, fra tdligfase og frem til overlevering. Hans kjernekompetanse passer rett inn i vår virksomhet, sier Jan Arild.

Publisert av