Realfagbygget til NTNU skal renoveres for 100 millioner kroner. Når 12 000 kvadratmeter tak skal skiftes og kran ikke kommer til, ble helikopter løsningen.

 Mer enn 30 løft med materialer til taktekking og det som skal til for å bygge nye tekniske rom på taket av realfagbygget til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), ble fløyet opp på taket i løpet av et par hektiske timer. På forhånd var alt nøye planlagt og pakket. Hvert nummerert hiv hadde sin «landingsplass» på taket.

– Dette var områder vi rett og slett ikke kunne nå med kran. Der kranen måtte stå for å nå inn på disse takene er det en kulvert, som ikke ville tåle marktrykket fra en kran. Derfor ble helikopter løsningen, sier André Rødahl i HRP, SHA/KU ansvarlig for det store renoveringsprosjektet på NTNU.

– Hele prosjektet er beregnet å koste 100 millioner kroner. Vi skal renovere hele bygget utvendig, tak, gesimser, fasader og vi pusser opp vinduer. Det er teaktvinduer på hele bygget som pusses ned og oljes. Bygget er bygget sammen med store glassgårder, så vi har satt opp innvendige stillaser – opptil 36 meter høye, for å kunne renovere disse. Alt i alt en omfattende renovering. Fasadene er bygget i hvit betong, og blir vasket når stillasene er oppe. Hele prosjektet er planlagt å vare i tre år, sier byggeleder fra HRP, Arve Brandhaug.

Realfagbygget på Gløshaugen ble tatt i bruk av NTNU for 18 år siden. Prosjektleder NTNU Alf Nasvikvold, sier at bygget med sine 63 000 kvadratmeter er et meget komplekst bygg.

– At taket må gjennom så pass stor renovering etter 18 kan selvsagt synes noe tidlig, men på grunn av kompleksiteten til bygget er det unormalt mange gjennomføringer i taket. Dette gjør at det lettere oppstår lekkasjer, sier Nasvikvold.