Ved strømstans på Oslo universitetssykehus skal mer enn 10 000 hestekrefter redde liv. I løpet av 12 sekunder sparker de i gang, og sørger for nødstrøm til sykehuset.

 

Kollegaer i SWECO hadde med seg Frank Roksvåg fra HRP som byggeleder på EL, da Norges mest komplekse nødstrømsanlegg skulle bygges. De gamle aggregatene, som hadde fått sterk kritikk etter et tilsyn av Direktoratet for samfunnsberedskap og beredskap(DSB), er byttet ut med et topp moderne aggregatpark med fire aggregater som hver leverer 2 000 Kilo Watt. Eller fire ganger 2 700 hestekrefter, om man ønsker den betegnelsen på de kraftige dieselaggregatene.

– Dette er en høyteknologisk aggregatpark med skreddersydde løsninger for å sikre redundans i alle ledd av installasjonen.

Ved nettutfall starter aggregatene leverer strøm til forbruker på under 12 sekunder, mens kravet i forskriften for medisinske områder er 25 sek. Aggregatparken leverer Nødstrøm til 22 forskjellige bygg som har til sammen over 160 operasjonsrom (gr.2 rom) hvor bortfall av strøm er kritisk, forteller Roksvåg.

Prosjektkostnaden er 90 millioner kroner.

Se video om prosjektet. Klikk her