Vi søker flere prosjektledere innen bygg! Både junior og senior prosjektledere med erfaring fra 5 år og oppover
Som prosjektleder tar HRP det overordnede ansvaret for ledelse og gjennomføring av både større og mindre byggeprosjekter. Prosjektlederen er øverste administrative leder for alle som er engasjert i prosjektet og skal sikre at prosjektet leveres til riktig tid, avtalt pris og forventet kvalitet. Arbeidsoppgavene vil være varierte i kompleksitet og innhold og vil kunne omfatte alle faser i prosjektene, fra programmering til ferdigstillelse bygg, ref. HRPs verdikjede.
HRP er landsdekkende med hovedkontor i Bjørvika i Oslo og regionskontorer i hele Norge. På kontoret i Trondheim er vi 30 ansatte.
Selskapet går gjerne nye veier for å sikre de beste løsningene for sine oppdragsgivere og har et særskilt fokus på å kunne tilby faglig sterke team som kan jobbe med prosjekter fra tidlig utredningsfase og lede prosjektene gjennom alle faser.
Vårt motto er å tilby prosjektledelse fra A til Å.
Sentrale arbeidsoppgaver vil kunne være (ikke uttømmende):
Overordnet prosjektledelse:
• Prosjektadministrasjon og ledelse av fremdriften i prosjektet
• Ansvar for anskaffelser og kontrahering av rådgivere og entreprenører som bidrar i prosjektet
• Utarbeidelse av tilbudsdokumenter, kontrakter og kravspesifikasjoner
• Organisere og lede brukerprosesser
• Lede utarbeidelse av skisse-, for- og detaljprosjekt
• Være byggherrens prosjektleder i byggefase og overtakelsesfase
Øvrige oppgaver:
• Budsjettering
• Oppfølging av avvik
• Usikkerhetsstyring
• Kvalitetssikring underveis i og ved ferdigstillelse av prosjektet
Erfaring og utdannelse
• Bør ha ingeniør/bachelor eller master/sivilingeniør innen bygg
• Ingeniør/sivilingeniør i andre fag med byggerfaring kan kompensere for manglende relevant utdannelse
• Vi ser både etter 5-15 års erfaring fra byggebransjen og over 15 års erfaring.
• Relevant bakgrunn kan være som prosjektleder for offentlige og private byggherrer, men vi vil også vurdere deg dersom du har omfattende erfaring fra entreprenører eller rådgiverbransjen for øvrig
• Kjennskap til norske lover og regler (kontraktsstandarder, TEK17, arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften etc.)
• Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
• Gode datakunnskaper
Personlige egenskaper
Vi ser etter omgjengelige personer som har evner og lyst til å motivere og utvikle menneskene i organisasjonen, med følgende kjennetegn:
• Teamorientert og omtenksom; en som trives med å jobbe med andre mennesker
• God evne til å motivere; interessert og observant på andres interesser og atferd
• Kommuniserer klart og tydelig
• Systematisk og velorganisert, trives med langsiktig planlegging basert på realistiske tidsskjemaer
• Gode lederegenskaper
• Evner å løse dagligdagse oppgaver effektivt og foretar relevante prioriteringer
• Fullfører oppgaver med spesielt fokus på kvalitet
• Kundeorientert og en god relasjonsbygger
• Faglig engasjert
• Proaktiv, løsningsorientert og nysgjerrig
• Synes det er spennende å tenke i form av nye måter å jobbe på
Vi tilbyr
• Et meget godt arbeidsmiljø med mange dyktige kollegaer som ønsker å spille på lag
• Store påvirkningsmuligheter i egen arbeidshverdag og mange spennende prosjekter
• Meget konkurransedyktige betingelser og svært gode pensjons og forsikringsordninger
• Svært gode utviklings- og karrieremuligheter i Norges mest spennende prosjektlederfirma
Spørsmål om stillingen
Kontaktperson: Vidar Sagen
Stillingstittel: Fagsjef produktutvikling
Telefon: 991 16 500
e-post: vsa@hrprosjekt.no