Er du lei av alle feil ved tekniske installasjoner og ønsker å bruke denne erfaringen som premissgiver i tidligfase og videre gjennom prosjektet?
Nå har du mulighet å jobbe innen landets sterkeste miljø på teknisk prosjektledelse.
Digital & Teknisk ledelse i HRP
HRP AS har gjennom organisk vekst bygget et sterkt miljø for prosjekt- og byggeledelse innen tekniske fag. Vi har i dag over 31 ingeniører som i det daglige jobber med tverrfaglige utfordringer sammen med eksterne oppdragsgivere, samt med våre egne prosjekt- og prosjekteringsledere. Våre medarbeidere har alle ingeniørfaglig bakgrunn med fordypning i tekniske fag og erfaring fra ulike praktiske utførelsesfag.
Våre ingeniører har lang og bred erfaring fra alle delene av ulike typer byggeprosjekter, fra idé og mulighetsstudie, gjennom prosjekteringsfasene til utførelse og ferdig overlevert prosjekt. Vi har erfaring med prosjekter innen bygg, samferdsel og infrastruktur. I våre prosjekter fokuserer vi på korte kommunikasjonslinjer og tverrfaglige team, som i tillegg til å kjenne hverandres fagområder og personlige egenskaper.
HRP sin faglige styrke i alle prosjektfasene gjør vårt tekniske fagmiljø til et av landets beste på å forstå byggherrens ønsker og bestilling, samtidig som entreprenørens behov ivaretas. Særlig dyktig er vi på å utvikle gode byggverk i prosjektets tidlige fase. Vi tror at de viktigste avgjørelsene i et prosjekt skjer før investeringsbeslutning, og har derfor fokus på å utvikle gode skisse- og forprosjekt sammen med både byggherre og HRP sine prosjektledere.
HRP sitt miljø for teknisk ledelse leverer tjenester innenfor følgende fagområder:
• ITB-rådgivning (Byggherre og entreprenør)
• ITB-ansvar (Byggherre og entreprenør)
• Byggeledelse (Elektro, rør, ventilasjon og ITB)
• Prosjektledelse (Innen tekniske fag og for teknisk kompliserte prosjekter)
• Prosjekteringsledelse, prosjekteringsstøtte og BIM
• Kontrollingeniører innen elektro, automasjon, rør og ventilasjon
• Rådgivende ingeniører innen elektro, automasjon, rør og ventilasjon
• Energirådgivning og energiledelse
Sentrale arbeidsoppgaver:
• Prosjektleder for store prosjekter og teknisk kompliserte prosjekter (Typisk sykehus)
• Premissgiver og rådgiver mht. tekniske anlegg og installasjoner – Typisk avdekke behov/ambisjonsnivå for smart- og velferdsteknologi
• Kommunisere og implementere kundens krav og behov
• Bistå ved kontrahering og oppfølging av leverandører på vegne av kunder
• Delta og lede utvikling av eget fagmiljø og avdeling
• Ha kontakt med og følge opp leverandører mht. økonomi, fremdrift, HMS og kvalitet
Hvem er du?
• Du har et stort relevant nettverk
• Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
• Du er kundeorientert og en god relasjonsbygger
• Du er strukturert og faglig engasjert
• Du er proaktiv, løsningsorientert og nysgjerrig
• Du ønsker ansvar og er sulten på å utvikle deg
• Du har forståelse for teknisk fag
Kvalifikasjoner:
• Minimum 10 års erfaring som prosjektleder i et konsulentselskap, entreprenør eller hos byggherre
• Ingeniør- eller sivilingeniørutdannet – typisk innen energi og miljø
• Erfaring med kontrakter
Vi tilbyr:
• Et meget trivelig arbeidsmiljø med mange dyktige fagfolk som ønsker å spille på lag med deg
• Store påvirkningsmuligheter i egen arbeidshverdag, spennende prosjekter og stort ansvar
• Meget konkurransedyktige betingelser og svært gode pensjons og forsikringsordninger
• Gode utviklingsmuligheter gjennom «HRP-Skolen» med både intern og ekstern kurs/utdanning
• Spennende karrieremuligheter i Norges raskest voksende prosjektlederfirma
Kontakt:
Raymond Sjølund, Prosjektleder og ITB-Ansvarlig
E-post: rsj@hrprosjekt.no
Telefon: +47 48 29 36 81