HR Prosjekt AS er i vekst, og vårt etablerte kontor i Hønefoss har et godt fotfeste på Ringerike med full fres og mange spennende oppdrag. Vi leverer gode resultater og vi søker flere medarbeidere. HR Prosjekt AS leverer tjenester i hele prosjektets levetid fra behov, tidligfasevurderinger, analyser og KVU-prosesser, til forprosjekt og over i gjennomføringsfasen hvor selve investeringen gjennomføres.
Vi søker en senior prosjektleder med bakgrunn innen bygg. Har du bakgrunn fra VA, kan dette også være aktuelt. Kanskje har du lang reisevei i dag og ønsker å jobbe lokalt i prosjekter på Ringerike og Hadeland?
Vårt lokalkontor, som ligger sentralt på Hvervenmoen (Hvervenmoveien 49), har Ringerike og Hadeland med tilgrensede områder som sitt nedslagsfelt, men drar veksler på et stort og kompetent fagmiljø i et av landets største prosjektadministrative miljøer. Kontoret på Ringerike (Hønefoss) arbeider tett sammen med våre andre nabokontorer plassert i Oslo (hovedkontor), Jessheim og Hamar.
Hvem er du?
• Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
• Du er kundeorientert og en god relasjonsbygger
• Du er strukturert og faglig engasjert
• Du er proaktiv og løsningsorientert
• Du evner å se kundens behov, og bidra til mersalg
• Du er åpen for utfordringer og er en god og positiv støttespiller i teamarbeid
• Du ønsker å utvikle deg og ta nye steg i karrien dinKvalifikasjoner:
• Minimum 5 års erfaring fra prosjektledelse, fortrinnsvis fra bygg, men erfaring fra kommunalteknikk kan også være aktuelt
• Ønskelig med bakgrunn som ingeniør/sivilingeniør. Lang erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
• Kjennskap til relevante norske lover og regler (eksempelvis kontraktsstandarder, TEK17, arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften etc.)
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
• Generelt gode datakunnskaper

Vi tilbyr:
• Et meget trivelig arbeidsmiljø med mange dyktige fagfolk som ønsker å spille på lag med deg
• Store påvirkningsmuligheter i egen arbeidshverdag, spennende prosjekter og stort ansvar
• Meget konkurransedyktige betingelser og svært gode pensjons- og forsikringsordninger
• Spennende utviklings- og karrieremuligheter i Norges raskest voksende prosjektlederfirma
Kontakt:
Tom Olav Stubberud, Avdelingsleder Hønefoss
e-post: ts@hrprosjekt.no
telefon: 47 46 76 12