Lambertseterhjemmet- topp moderne sykehjem

I sommer er Lambertseterhjemmet, et topp moderne sykehjem klart for bruk. HRPs Erik Gulbrandsen har de to siste årene fulgt tett opp byggingen med oppdrag som hovedbyggeleder for Oslo kommune v/Oslobygg.

– HRP har også hatt HRP har hatt byggeleder innen elektrofaget , ITB, VVS, sier Gulbrandsen.

Han synes at det nye sykehjemmet har fått en sentral plassering på tomten, slik at mest mulig natur er bevart øst og sør på tomten. Dette gir god kontakt mellom sykehjemmet og friområder øst for tomten. Plasseringen sikrer sammenhengende uterom, med mye fasade som sikrer dagslys til beboerrom og oppholdsrom.

Det nye sykehjemmet er bygget som plusshus og BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent». Det er blitt et fleksibelt bygg med fremtidsrettet teknologi. Teknologi vil fremme sikkerheten for beboere. Blant annet avansert teknologi på ringesignalsystemet der beboerne får klokker som armbånd. Disse armbåndene vil styre hvilke rom de har tilgang til. Andre beboerrom vil være låst for beboere som ikke bor der.

Dette vil sikre både beboers eiendeler og også gjøre at beboere kjenner seg trygge på sitt eget rom.

Det legges opp til bruk av digital tilsyn av beboere på nettene. Dette skal bidra til at beboere får mer uforstyrret søvn, økt trygghet og bedre ivaretakelse av privatlivet, samtidig som vi kan øke kvaliteten på tjenestene til beboere som har behov for fysisk tilsyn og oppfølging. Digital tilsyn skal også bidra til bedre ressursutnyttelse for ansatte på nattevakt.

Sykehjemmet skal huse 130 beboere, og i tillegg skal det etableres et dagsenter for 20 brukere.

Hver avdeling har egen kjøkken avdeling.

 

Fakta:

  • Lambertseterhjemmet skal stå klart for innflytting juni 2023
  • 130 boenheter
  • 3 av rommene kan brukes som dobbeltrom.
  • Alle beboere har sitt eget rom med dusj og toalett
  • 20 dagsenterplasser
  • Her vil du finne både kafé, sansehage, takterrasse med mer
  • Overtatt av Oslo kommune ved Sykehjemsetaten i mars 2023.
  • To sansehager
  • Bydel Nordstrand
  • Kommunalt eid og driftes av Oslo kommune